فعالیت بعنوان خیاط یا مربی خیاطی یا مشاهده لیستی از کارها

مشتری هستم خیاط هستم

هنرانه جابز چگونه کار میکند؟

سفارش دوخت یا آموزش هایی که میخواهید ما برای شما به اتمام برسانیم

مرور پروفایل ها،بازبینی ها، سپس استخدام موردعلاقه ها و سفارش دوخت یا آموزش

استفاده از هنرانه جابز برای گفتگو و اشتراک فایل ها

ما مواظب پول شما خواهیم بود و تا تایید کار هزینه آن پرداخت نخواهد شد

سفارش‌های دوخت یا آموزش مناسب برای پروژه های شما

هنرانه

برنامه نویس

70,000تومان/ساعت
10 سال تجربه 1 پروژه کار کرده

زهرا بشیری

0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

شهره شیخی

0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

اکرم دونده اصل

0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

فهرست آخرین پروژه ها

به شغل احتیاج دارید! به جمع هنرمندان ما بپیوندید

شروع به کار