برای سفارش خود ، هنرمند استخدام کنید

مشتری هستم خیاط هستم

هنرانه جابز چگونه کار میکند؟

سفارش دوخت یا آموزش هایی که میخواهید ما برای شما به اتمام برسانیم

مرور پروفایل ها،بازبینی ها، سپس استخدام موردعلاقه ها و سفارش دوخت یا آموزش

استفاده از هنرانه جابز برای گفتگو و اشتراک فایل ها

ما مراقب پول شما خواهیم بود و تا تایید کار هزینه آن پرداخت نخواهد شد

بهترین هنرمندان هنرجاب

هنرانه

برنامه نویس

70,000تومان/ساعت
10 سال تجربه 1 پروژه کار کرده

اهو بسورید

راسته دوز... دوخت انواع لباس...

1,000تومان/ساعت
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

زهرا بشیری

0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

شهره شیخی

0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

فهرست آخرین پروژه های کارفرمایان

به شغل احتیاج دارید! به جمع هنرمندان ما بپیوندید

شروع به کار